ODS 14. Vida submarina Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

28/08/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 14 busca conservar i utilitzar adequadament els oceans, els mars i els recursos marins per a assolir un desenvolupament sostenible.

En l’actualitat, existeix un deteriorament continu de les aigües costaneres a causa de la contaminació i de l’acidificació dels oceans que està tenint un efecte advers sobre el funcionament dels ecosistemes i la biodiversitat. La biodiversitat marina és vital per a la salut de les persones i del nostre planeta. Les àrees marines protegides s’han de gestionar de manera efectiva, igual que els seus recursos, i s’han de posar en marxa reglaments que reduïsquen la sobrepesca, la contaminació marina i l’acidificació dels oceans.

A l’UJI, trobem el Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques (CIRTESU), situat al costat del parc tecnològic, amb una superfície de 450 m². És el primer centre valencià d’investigació d’aquest tipus i un dels pioners de tota Europa, i sorgeix davant la necessitat de donar impuls a la R+D+I per a generar sinergies en tres àmbits: robòtica subaquàtica, aqüicultura i cicle integral de l’aigua. El centre és interdisciplinari i hi col·laboren els següents grups d’investigació: el laboratori de Robòtica de l’UJI, el grup de Fluids Multifàsics de l’UJI, el grup de Recerca i Desenvolupament Ecològic de l’UJI i l’Institut d’Aqüicultura de Torre la Sal.

El CIRTESU permet identificar sinergies i beneficis potencials de les diferents línies d’investigació en marxa. D’una banda, s’investiga la mecànica de fluids aplicada habitualment a piscifactories i depuradores. D’una altra banda, des de l’òptica de la construcció, es treballa en el disseny eficient dels tancs d’aigua potable, incloent-hi el potencial relacionat amb l’eficiència energètica.  I, finalment, es treballa des de la perspectiva de la robòtica, considerant els avantatges que ofereix disposar d’un context controlat en el qual es poden realitzar experiments molt pròxims als dominis d’aplicacions reals a la naturalesa.