ODS 13. Acció pel Clima Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

28/08/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 13 se centra en l’adopció de mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

El canvi climàtic està afectant tots els països de tots els continents i hi produeix greus impactes que afecten la vida. La meteorologia està canviant, els nivells de la mar pugen i els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems, per eixe motiu cal treballar per tal d’adoptar les mesures necessàries per a afrontar responsabilitats i facilitar un futur pròsper, solidari i compatible amb la seguretat climàtica i els límits del planeta. L’objectiu és preparar-se per a afrontar els impactes del canvi climàtic, establir les bases d’una economia neutra en emissions i acompanyar els col·lectius més vulnerables en el procés de transició, per això cal involucrar totes les administracions i tots els actors de la societat civil i del món acadèmic i científic.

Dins de l’UJI, s’identifiquen l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes i l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental com a serveis principals que col·laboren en l’ODS 13.

L’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP), situada a la segona planta de l’Edifici de Rectorat, és el servei responsable de la construcció i conservació dels edificis. Entre altres funcions, s’encarrega de la gestió energètica de tots els edificis de la Universitat mitjançant el sistema de gestió i aplicació en línia de la lectura a l’instant dels consums reals, a fi d’ajustar-se als criteris de màxima eficiència energètica. Al seu web es pot trobar informació energètica al voltant del consum i del cost energètic i de la seua evolució.

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, situada a la planta baixa de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, és un servei de caràcter interdisciplinar. Les seues funcions s’integren en les següents disciplines: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, medicina del treball i gestió mediambiental. Aquesta darrera funció de gestió mediambiental es du a terme a través de la gestió de la dotació i la recollida de contenidors dels residus que es generen per l’activitat diària de l’UJI, implantant i mantenint un sistema de gestió ambiental als departaments. A més, es desenvolupen accions destinades a la millora del comportament mediambiental i a la mobilitat sostenible, com ara campanyes de sensibilització, d’informació, etc.