ODS 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles

23/10/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 11 busca aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Les ciutats i àrees metropolitanes són centres neuràlgics de creixement, però també consumeixen una gran quantitat de recursos amb els consegüents impactes socials, mediambientals i energètics. La implementació de ciutats inclusives procura crear un vincle de reforç recíproc entre urbanització i desenvolupament i configurar assentaments humans fonamentats en l’equitat, la justícia i la pau.

A Espanya presentem un acusat envelliment de la població i un alt índex de despoblació rural que planteja importants desequilibris territorials. A banda, s’ha incrementat el risc de pobresa i exclusió social, que s’aguditza en els entorns urbans.

En el procés de creació de la ruta s’ha identificat la parada TRAM, els punts Bicicas i el pàrking de bicicletes com a elements principals que contribueixen a l’ODS 11.

El TRAM (Transport Metropolità de la Plana) és un autobús de trànsit ràpid que connecta de forma lineal la Universitat Jaume I i el Grau.

El servei BICICAS és un servei municipal de préstec de bicicletes que facilita la mobilitat per la ciutat de forma sostenible i està actiu tots els dies, les 24 hores del dia (exceptuant aquells amb horari especial), i compta amb un total de 62 punts de préstec.

El pàrquing de bicicletes és un servei disponible per a la comunitat universitària i per al personal de les empreses de serveis que consta de 5 espais videovigilats distribuïts pel campus on es podem deixar bicicletes i patinets i a més, disposa de punts de recàrrega per als que són elèctrics.

A banda, cal citar la Càtedra AVANT Agenda Valenciana Antidespoblament que té com a finalitat desenvolupar activitats d’investigació, docència i difusió sobre futures estratègies en matèria de despoblament per a generar sinergies que permeten avanços en el disseny i la implementació de mesures contra el despoblament. També cal esmentar la Càtedra d’Arquitectura Circular, que té la finalitat de promoure  un model circular en matèria d’arquitectura i entorn construït que garantisca l’ús eficient dels recursos disponibles, la disminució de la generació de residus, la reutilització de materials i l’increment de la seua vida útil creant un valor afegit, sempre de manera responsable amb el medi ambient i les persones.

De forma general, tot el traçat del campus ha evolucionat de manera sostenible i accessible per a donar prioritat als vianants i al carril bici en comptes de donar-la als vehicles.