Presentació

25/05/2021 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

 • Promoció del voluntariat social i de la cooperació al desenvolupament en la comunitat universitària. 
 • Fomentar i impulsar l’educació per al desenvolupament i la formació del voluntariat. 
 • Fomentar i donar suport a la investigació destinada a identificar necessitats, dissenyar programes i l’avaluació d’aquests. 
 • Sensibilitzar la comunitat universitària sobre les situacions de desigualtat.
 • Contribuir a l’adequació de les diferents estratègies en un món en canvi i reduir la bretxa de la revolució informativa entre el món industrialitzat i el món en desenvolupament (innovació).

Organització

L'OCDS depèn del Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació i del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social. L'OCDS compta també amb un Consell Assessor de Cooperació i Solidaritat Internacional format per membres de la comunitat universitària (PDI de diferents àmbits, PAS i estudiants) interessats en temes de solidaritat i cooperació internacional.

L'OCDS desenvolupa les seues funcions en els àmbits:

 • Cooperació al desenvolupament
 • Voluntariat i solidaritat
 • Comerç Just
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
 • OPSIDE

Per a gestionar els continguts de les dites funcions compta amb dues àrees tècniques:

 1. Coordinació i gestió de programes. Realitza les tasques de gestió, coordinació i assessorament de les accions emmarcades en els àmbits abans assenyalats.
 2. Punt d'informació. L'OCDS és un punt d'informació i consulta sobre activitats, programes, ONG del nostre entorn, etc.

 

Contacte

Universitat Jaume I

Ágora universitària

Local 16 (al costat de l'edifici de Rectorat)

 

Telf. 964729390

Correu electrònic: ocds@uji.es