Pràctiques solidàries a països empobrits

03/12/2019 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat en col·laboració amb l'OIPEP, va incorporar al curs 2009/2010 entre els punts essencials del seu pla d'activitats, una iniciativa nova dirigida l'alumnat de la UJI: el programa “Pràctiques solidàries en països empobrits”.

Aquest programa fa possible que els nostres estudiants puguen realitzar pràctiques de grau, de treballs de final de carrera i de pràctiques de màster a països empobrits. La iniciativa es recolza sobre un programa de beques dirigit a estudiants de la UJI per a realitzar les seues pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament en universitats o altres institucions situades en països desfavorits.

Els principals objectius d'aquest programa són:

  • Adquirir una formació pràctica i millorar les competències professionals i genèriques.
  • Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
  • Adquirir aptituds específiques per a la cooperació al desenvolupament.

Aquest programa segueix els principis del compromís de qualitat de l'European Quality Charter for Mobility i està finançat per la Universitat Jaume I, a través de fons de solidaritat 0,7 estudiantat i fons propis.

La coordinació i gestió d'aquest programa correspon en l'àrea d'Inserció Professional de l'OIPEP en coordinació amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. El suport del PDI és essencial perquè aquest programa és puga dur a terme, ja que l'estudiant ha de comptar amb la supervisió d'un professional a l'entitat i d'un tutor/a en la Universitat Jaume I.

Sol·licitud PDI 2019/2020