UJI

Observatori Permanent de la Immigració OPI-UJI

Última modificació: 28/03/2018 | Font: OCDS

CONVOCATÒRIES

11a Convocatòria de projectes OPI-UJI: Migració i Interculturalitat

Termini de presentació: 31 de gener a 21 de febrer de 2018

Convocatòria

Sol·licitud modalitat A

Sol·licitud modalitat B

Acceptació de l'ajuda

Model memòria final (fins el 31 de gener de 2019)

Logo OPI-UJI

Sol·licituds admeses a tràmit i excloses 

Resolució de la concessió de l'adjudicació de projectes

 

10a Convocatòria de projectes OPI-UJI: Migració i Interculturalitat

Termini de presentació: 11 de gener a 10 de febrer de 2017

Convocatòria

Sol·licitud modalitat A

Sol·licitud modalitat B

Acceptació de l'ajuda

Model de memòria final (fins el 31 de gener de 2018)

Logo OPI-UJI

Sol·licituds admeses a tràmit i excloses

Resolució de la concessió de l'adjudicació de projectes

 

BARALLA Àfrica, tan prop i tan lluny