Observatori Permanent de la Immigració OPI-UJI

17/05/2021 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

CONVOCATÒRIES

14a Convocatòria de projectes OPI-UJI: Migració i Interculturalitat

Termini de presentació: 25 de gener a 15 de febrer de 2021

Convocatòria

Resolució provisional de sol·licituds admeses a tràmit i excloses

Resolució definitiva de sol·licituds admeses a tràmit i excloses

Resolució provisional de concessió 

Sol·licitud de projectes

Logo OPI-UJI

 

13a Convocatòria de projectes OPI-UJI: Migració i Interculturalitat

Termini de presentació: 10 de desembre de 2019 a 20 de gener de 2020

Convocatòria

Sol·licitud de projectes

Acceptació de la concessió

Memòria final (fins el 26 de març de 2021)

Resolució provisional de sol·licituds admeses a tràmit i excloses

Resolució definitiva de sol·licituds admeses a tràmit

Concessió de projectes

Logo OPI-UJI