UJI

Observatori Permanent de la Immigració OPI-UJI

Última modificació: 03/03/2020 | Font: OCDS

CONVOCATÒRIES

13a Convocatòria de projectes OPI-UJI: Migració i Interculturalitat

Termini de presentació: 10 de desembre de 2019 a 20 de gener de 2020

Convocatòria

Sol·licitud de projectes

Acceptació de la concessió

Resolució provisional de sol·licituds admeses a tràmit i excloses

Resolució definitiva de sol·licituds admeses a tràmit

Concessió de projectes

Logo OPI-UJI

 

12a Convocatòria de projectes OPI-UJI: Migració i Interculturalitat

Termini de presentació: 6 de març a 1 d'abril de 2019

Convocatòria

Sol·licitud de projectes

Acceptació de la concessió

Memòria final (fins el 31 de gener de 2020)

Logo OPI-UJI

Resolució de sol·licituds admeses a tràmit i excloses

Resolució de concessió