UJI

Ajudes de cooperació

Última modificació: 15/01/2019 | Font: OCDS

Al context de l'UJI, la sensibilització de la comunitat universitària respecte de la solidaritat internacional i a favor d'un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. És per això, que la Junta de Govern de desembre de 1999, va aprovar dedicar el 0,7% del pressupost de despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va a aprovar, a partir del curs 2000/2001, facilitar la contribució voluntària de l'estudiantat que ho sol.licitara del 0,7% sobre la seua matrícula, i del PAS i PDI amb un 0,7% de la seua nòmina, amb l'objectiu de destinar-lo a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Convocatòria 2017/2018 (desena convocatòria)

Ampliació termini

Bases 

Sol·licitud

Llista provisional d'admesos

Llista definitiva d'admesos

Concessió provisional

Concessió definitiva

informe final

 

Convocatòria 2016/2017 (novena convocatòria)

Sol.licitud

Llistat provisional

Llistat definitiu

Adjudicació provisional

Adjudicació definitiva

Informe final

 

 

Convocatòria 2015/2016 (vuitena convocatòria)

Sol.licitud

Llista definitiva d'admesos

Concessió provisional de l'adjudicació

Resolució definitiva de l'adjudicació