UJI
  • UJI
  • Serveis centrals
  • David Cabedo va ser l'encarregat de formar als yuzzers de la UJI el 21 de maig.

David Cabedo va ser l'encarregat de formar als yuzzers de la UJI el 21 de maig.

Última modificació: 08/06/2015 | Font: Càtedra INCREA

Els yuzzers van comptar amb David Cabedo com a expert yuzz per al mòdul 3, on va impartir la sessió titulada “La rendibilitat i el risc en els projectes empresarials”. J. David Cabedo, és Professor Titular d'Universitat del Departament de Finances i Comptabilitat i imparteix docència en diverses assignatures d'estudis de grau i màster en l'àrea de l'Economia Financera i Comptabilitat. És autor de diversos llibres, té diverses publicacions en revistes científiques tant nacionals com a internacionals. Compte a més amb experiència professional fóra de l'àmbit universitari: 3 anys com a auditor en l'actual Pricewaterhouse-Coopers; 2 anys com a responsable del departament d’ auditoria interna d'una gran empresa de distribució; i 3 anys com a Director General de Control i Administració de l'Institut de Crèdit Oficial La seua sessió va tenir com a objectiu el formar els yuzzers en els conceptes necessaris per a l'elaboració de plans financers en l'àmbit empresarial. La sessió es va estructurar en dues parts. En la primera part de la sessió es va dedicar a exposar els conceptes teòrics necessaris per a l'elaboració de plans financers i en la segona part es va resoldre un cas pràctic, cas en la resolució del qual participen activament els estudiants.