UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Formació en creativitat: PATU Emprenedoria

Formació en creativitat: PATU Emprenedoria

Última modificació: 27/05/2016 | Font: Càtedra INCREA

Aquest programa té com a principals objectius facilitar la incorporació del nou estudiantat  a la UJI, proporcionar recursos per a l'aprenentatge autònom i la implicació en la participació dins de la UJI, identificar aquells aspectes que puguen estar interferint en el desenvolupament acadèmic de l’estudiantat  i canalitzar-los i informar sobre aspectes organitzatius i de funcionament de la UJI. Per a açò, es desenvolupen accions de sensibilització i formatives en emprenedoria dirigides a l’ estudiantat  participant en el programa, amb especial referència a fomentar la seua creativitat i la seua capacitat d'innovació a través de la formació.

El nivell d'actuació dins d' INCREA és la formació a l’ estudiantat  tutor i professorat tutor en temes de emprenedoria en la UJI. Les principals característiques d'aquest programa és que es realitzen tutories entre iguals. Mitjançant la  formació a l’ estudiantat  tutor i professorat tutor en temes de emprenedoria en la UJI. Per a açò es realitza un curs on-line específic perquè coneguen els diferents programes i agents relacionats amb el emprenedoria en la UJI i se'ls forma en tècniques creatives que els permeten ajudar a la resolució de problemes en la seua tasca com estudiantat  tutor.

Més informació sobre el programa PATU