UJI

Programa 5UCV- Aula Emprende

Última modificació: 02/06/2016 | Font: Càtedra INCREA

La creació de l'Escola de motivació emprenedora té com a principal objectiu elaborar una metodologia didàctica que puga utilitzar-se de manera transversal per a incentivar les habilitats i competències emprenedores de l’estudiantat perquè s'aplique especialment en les classes pràctiques. A més des de la UJI la formació per a la cerca d'ocupació ha sigut una de les línies que s'ha vingut desenvolupant des de diferents serveis i es pretén que aquesta formació es vincule a la formació curricular dels estudiants. En aquest context, l'Escola Motivadora de l'Esperit Emprenedor, té com a propòsit general l'experimentar amb metodologies, analitzar la seua eficàcia en diferents contextos curriculars i dissenyar els recursos per a ajudar al PDI a introduir la competència de l’ emprenedoria en les aules sempre d'una forma socialment responsable. El disseny d'aqueixos recursos requereix de la utilització necessària de les TIC com a element fonamental. La importància d'aquest objectiu és evident si tenim en compte que des dels diferents estudis es tracta de potenciar el model científic professional proporcionant a l’estudiantat competències en emprenedoria i autoocupació. La formació que adquireixen el professorat beneficiari d'aquestes accions, anirà en la línia d'ampliar el grup de competències professionals a desenvolupar en l’estudiantat el que afavorirà també la formació en competències d'aquests al llarg de tota la seua vida professional, doncs no solament s'explica a l’estudiantat quins són les tècniques concretes per a millorar una habilitat determinada, sinó de manera més global una metodologia que permeta que l’estudiantat puguen utilitzar al llarg de tota la seua vida professional per a desenvolupar les seues habilitats en emprenedoria.