UJI

UJI Emprèn - Increa

Última modificació: 04/01/2016 | Font: Càtedra INCREA
Des d’INCREA…
 • S‘acompanya el futur emprenedor en totes les fases del procés de creació empresarial, des de la concepció de l’oportunitat de negoci fins a la  realització d’aquest a través del programa Itinerari de l’Emprenedor. 
 • Es potencia la creativitat de l’estudiantat a través de la dinamització del Banc d’idees-INCREA. 
 • Es realitzen tallers formatius –en línia i semipresencials. 
 • Es col·labora amb l’estudiantat en la creació i el desenvolupament de la seua xarxa de contactes «networks» a través del programa INCREA-Networking.
 • Es contribueix a la generació d’EBT a través de diversos programes d’emprenedoria internacional.
 • S’investiguen les necessitats emprenedores a través de l’Observatori Emprenedor INCREA-UJI.
 • Es potencia l’emprenedoria del professorat a través de l’Escola de Motivació Emprenedora.
 
…I també donem suport en emprenedoria a la resta de serveis de la Universitat Jaume I.
 
 
Dins del programa UJI-Emprèn la Càtedra INCREA s'encarrega dels següents aspectes: 

 

 • Programa de Mentoria 5UCV i Formació PATU Emprenedoria en Creativitat.

 • El programa University Junior International Entrepreneurs té com a objectiu desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor de l’estudiantat excel·lent per a promoure la seua mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals. La Càtedra INCREA s'encarrega dels aspectes formatius d'aquest programa a través del curs d’Emprenedoria Internacional.

 • Les cinc universitats públiques valencianes van convocar la tercera edició del concurs ‘5UCV STARTUP’, amb la fi principal de recolzar i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari.

 • Té com a principal objectiu elaborar una metodologia didàctica que puga utilitzar-se de manera transversal per a incentivar les habilitats i competències emprenedores de l’estudiantat perquè s'aplique especialment en les classes pràctiques.