UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Qui són les i els mentors del Programa 5UCV Mentoring 2020

Qui són les i els mentors del Programa 5UCV Mentoring 2020

Última modificació: 04/11/2020 | Font: Càtedra INCREA

Agustín Castejón
Compta amb una trajectòria formativa, gerencial i empresarial de més de 30 anys, sobretot en el sector de la Fusta i del Moble. Sempre ha col·laborat com a formador i mentor en programes de formació encaminats a la inserció laboral i la millora de les condicions econòmiques. És president de l'associació Acciona't, l'objectiu principal de la qual és la localització d'oportunitats i col·laborar en el desenvolupament personal, professional i empresarial des del suport i el treball. A més, col·labora i participa en diferents organismes comarcals i regionals els objectius dels quals són el suport a l'ocupació, l'activació econòmica, la promoció empresarial i social, així com el suport a l'emprenedoria.

Mª Teresa Muñoz 
Formada en diferents disciplines com a Creativitat, Innovació, Vigilància Tecnològica, Service Design o Mitjà social és sòcia directora de la consultora d'innovació Capital Intel·lectual Creatiu, especialitzada en obtenció de finançament, innovació estratègica i màrqueting de la innovació.Llicenciada en ADEM, Màster en Distribució i Curs Superior en Gestió del Disseny i la Innovació, posseeix una àmplia trajectòria professional en l'àmbit de l'emprenedoria i desenvolupament de negoci en sectors industrials, tecnològics i tradicionals. A més, actualment combina la direcció de ZINC Innovació amb la docència en  el departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses de la Universitat Jaume I.

Jesús Pelluch
Psicòleg col·legiat CV15156 amb estudis reglats i experiència en psicologia, administració i finances. Formació professional desenvolupada en l'equip d'investigació WANT-Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables de la Universitat Jaume I. Mentor i col·laborador de projectes d'emprenedoria social i programes com l'EDUSI EMPRENEDORS de l'Ajuntament de Torrent i programa Mentoring 5UCV. President de POSITIVAT-Associació Nacional de Psicologia Positiva. Actualment com a tècnic coordinador del programa Vives Emprende Juvenil #GeneraciónIN de la Fundació Acció Contra la Fam en la Comunitat Valenciana.

Senén Porcar
Ha dedicat la major part de la seua vida professional al desenvolupament de negocis, tant en entitats privades com freelance, creant, desenvolupant i dirigint grups d'empresaris a Castelló i València. Actualment dins de la Consultoria d'estratègia i operacions Mr. Alf s'encarrega de l'Assessoria d'Innovació i d'Innovació en Valor, Generació de nous models de negoci i Consultoria Estratègica.

Edurne Zubiria
Ha dedicat la major part de la seua vida professional a la innovació, des de diferents entitats, tant públiques com privades, inicialment en llocs tècnics i posteriorment, en llocs de direcció. És llicenciada en ADE per la Universitat Jaume I i Màster Degree en Inglés i Comerç Internacional per la mateixa universitat. Actualment forma part de l'equip d'Alcaldia de l'Ajuntament de Vila-real i és docent en el departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses de la Universitat Jaume I.  Fins al 2017 va dirigir i va gestionar projectes d'Innovació, Socials i Empresarials amb la fundació Globalis.