UJI
  • UJI
  • Programa 5UCV Gennera

Programa 5UCV Gennera

Última modificació: 31/07/2020 | Font: Càtedra INCREA

Què és? 

El programa GENNERA és una iniciativa promoguda per la Càtedra INCREA i el Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de l'UJI. Aquesta iniciativa, liderada per la Universitat d'Alacant, es realitza en les 5 universitats públiques valencianes dins del marc de les activitats del Campus de l'Emprenedoria Innovadora de la GVA.

GENNERA té com a principal objectiu la creació d'un espai d'innovació entre empreses referents de la província i estudiants i egressats de la pròpia Universitat centrat en la resolució de reptes socioeconòmics que plantegen conjuntament la Universitat i les empreses participants.

Amb el programa GENNERA es pretén posar al servei de la Societat el talent creatiu dels estudiants i la capacitat innovadora del teixit empresarial. A tal fi, els estudiants són entrenats per a desenvolupar metodologies àgils de resolució creativa de problemes, per a treballar en grups multidisciplinaris i per a presentar les seues propostes en diferents formats de comunicació.

Qui pot participar?

Al programa GENNERA poden participar els membres de la comunitat universitària, estudiantat de grau, màster o doctorat i egressats de la Universitat Jaume I.

Fases del programa: 

1. Establiment dels reptes socioeconòmics per part d'empresariat participant i estudi de les principals factors que caracteritzen aquests reptes. 

2. Selecció de diferents equips multidisciplinari d'estudiants encarregats de proposar solucions als reptes. 

3. Presentació de la metodologia UJI per a la resolució dels reptes. 

4. Desenvolupe la metodologia UJI. 

5. Presentació de les solucions als reptes i selecció de la millor solució.