UJI

Programa 5U-CV Mentoring

Última modificació: 05/06/2018 | Font: Càtedra INCREA

El programa de Mentoring va dirigit a estudiants o titulats de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

El mentor és una persona amb gran preparació i experiència professional que ajuda, guia i orienta a estudiants i titulats en el seu desenvolupament com a emprenedors.

El Mentoring és una relació de desenvolupament personal i professional en la qual una persona més experimentada professionalment (mentor) ajuda a una altra amb menor coneixement.

Guia del Programa 5u-CV Mentoring