Seminari Permanent d'Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria

13/06/2017 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Seminari Permanent d'Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria (SPIECE) sorgeix a partir de la necessitat de formar a persones emprenedores universitàries no solament des de les aules de les facultats o escoles de negocis i l'aparent falta d'efectivitat de les metodologies docents tradicionals, justifica la necessitat d'aquest Seminari Permanent d'Innovació Educativa. Per açò, els objectius que ens plantegem són:

  1. analitzar les possibilitats que pot tenir per a la docència universitària per a desenvolupar competències emprenedores
  2. avaluar l'eficàcia de les metodologies docents tradicionals en la promoció dels valors emprenedors entre l’estudiantat universitari
  3. estudiar l'eficàcia i aplicabilitat de metodologies docents alternatives utilitzades en altres universitats per a facilitar el emprenedoria  universitari.

Per al compliment dels objectius plantejats s'han proposat les següents activitats: organitzar trobades entre tots els membres participants del SPIECE per a plantejar i analitzar les principals metodologies docents clàssiques utilitzades per al foment de l’emprenedoria recopilar metodologies que s'estiguen utilitzant en UJI per a promoure l’emprenedoria i debatre sobre metodologies alternatives utilitzades per a fomentar l’ emprenedoria universitari i assistir a diferents a diferents fòrums i congressos d'innovació educativa especialitzats en emprenedoria o a diferents fòrums i congressos en emprenedoria que tinguen línies de treball en innovació educativa amb la finalitat de recaptar informació i de presentar els resultats de l'equip de treball del SPIECE.