Capacitació per a la motivació de l’actitud i l’esperit emprenedors en la docència (Juny-Juliol 2018)

11/10/2018 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El curs té els següents continguts: 

Mòdul 1: Creativitat. L’actitud creativa, Tècniques de generació d’idees. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura.

Mòdul 2: Empoderament. Característiques de la persona emprenedora. Desenvolupament de l’autoeficàcia i altres habilitats emprenedores d’empoderament en programes docents.

Mòdul 3: Assumpció de riscs. La pràctica dels jocs. La pràctica de l’empatia. L’experimentació. La reflexió. Obtenció i gestió de la informació. El poder de l’observació. L’adquisició de recursos com reductor del risc. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura.

Mòdul 4: Proactivitat. Què és la proactivitat? Com incentivar la pro activitat als nostres estudiants.

Mòdul 5: Taller d’experiències.

Metodologia: 

Cadascuna de les sessions consistirà en una exposició del formador d’una o més tècniques didàctiques, activitats pràctiques per a analitzar com aquestes es poden utilitzar en la docència del PDI assistent, i debat final de conclusions.

Aquest curs es complementa amb treball no presencial on el PDI dissenyarà diferents programacions docents per a incorporar les tècniques a la seua pròpia docència. Aquestes programacions es debatran en el mòdul 5 de tancament.

Segons l’interès dels assistents es donarà continuïtat en un workshop de foment de l’emprenedoria obert a tot el PDI de l’UJI.

Duració: El programa complet és de 50 hores (19 hores presencials i les activitats dels diversos mòduls) Tots els mòduls son de caràcter obligatori. 

Dates: Del 2 al 16 de juliol de 2018.  

Lloc: Aula de formació INCREA (Local 9 – Àgora)

Este curs forma part de la Escola de Motivació Emprenedora dintre del programa “Aula Emprende” del projecte 5UCV amb el recolzament de la Generalitat Valenciana.

Més informació sobre el curs i les inscripcions 

Per a inscriure’t envia un mail a formacio@uji.es  indicant en “l’assumpte”: CURS PDI 2018 indicant: NOM I COGNOM, DNI,  DEPARTAMENt, CORREU ELECTRÒNIC, TELÈFON i NOM DEL CURS: “Capacitació per a la motivació de l’actitud i l’esperit emprenedors en la docència (Juny-Juliol 2018)