Capacitació per a la motivació de l’actitud i l’esperit emprenedors en la docència.(Juny-Juliol 2016)

08/06/2016 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest curs té com a principal objetciu capacitar al PDI en l’aplicació a la docència universitària de diferents tècniques didàctiques útils per a fomentar en l’actitud i l’esperit emprenedor entre l’estudiantat.

El curs té els següents continguts: 

Mòdul 1: Empoderament. Característiques de la persona emprenedora. Desenvolupament de l’autoeficàcia i altres habilitats emprenedores d’empoderament en programes docents.
Mòdul 2: Creativitat. L’actitud creativa, Tècniques de generació d’idees. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura.
Mòdul 3: Proactivitat. Què és la proactivitat? A quines situacions de la nostra vida la podem aplicar? Enumeració dels problemes docents. Jerarquització, posada en grup i possible solucionari. Practicant en gerundi. Estat de la qüestió. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura.
Mòdul 4: Assumpció de riscs. La pràctica dels jocs. La pràctica de l’empatia. L’experimentació. La reflexió. Obtenció i gestió de la informació. El poder de l’observació. L’adquisició de recursos com reductor del risc. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura.
Mòdul 5: Taller d’experiències.

Metodología: Cadascuna de les sessions consistirà en una exposició del formador d’una o més tècniques didàctiques, activitats pràctiques per a analitzar com aquestes es poden utilitzar en la docència del PDI assistent, i debat final de conclusions. Aquest curs es complementa amb treball no presencial on el PDI dissenyarà diferents programacions docents per a incorporar les tècniques a la seua pròpia
docència. Aquestes programacions es debatran en el mòdul 5 de tancament. Segons l’interès dels assistents es donarà continuïtat en un workshop de foment de l’emprenedoria obert a tot el PDI de l’UJI.

Duració: El programa complet és de 50 hores (19 hores presencials i les activitats dels diversos mòduls) Tots els mòduls son de caràcter obligatori.

Data i horari:
Mòdul 1: 13 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)
Mòdul 2: 14 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)
Mòdul 3: 20 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)
Mòdul 4: 21 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)
Mòdul 5: 4 de juliol de les 10 a les 13:00 (3 hores)

Lloc: Aula TD2203AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Este curs està dintre de la convocatòria d’activitats de formació permanent en docència de la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’USE i Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. També forma part de la Escola de Motivació Emprenedora dintre del programa “Aula Emprende”. 

Més informació sobre el curs i les inscripcions