Capacitació per a la motivació de l’actitud i l’esperit emprenedors en la docència (Juny-Juliol 2017)

13/06/2017 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest curs te com a principal objectiu capacitar al PDI en l’aplicació a la docència universitària de diferents tècniques didàctiques útils per a fomentar en l’actitud i l’esperit emprenedor entre l’estudiantat. 

El curs té els següents continguts: 

Mòdul 1: Empoderament: Característiques de la persona emprenedora. Desenvolupament de l’autoeficàcia i altres habilitats emprenedores d’empoderament en programes docents.

Mòdul 2: Creativitat: L’actitud creativa, Tècniques de generació d’idees. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura.

Mòdul 3: Assumpció de riscs: La pràctica dels jocs, La pràctica de l’empatia, L’experimentació, La reflexió, Obtenció i gestió de la informació, El poder de l’observació, L’adquisició de recursos com reductor del risc. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura.

Mòdul 4: Proactivitat: Què és la proactivitat?. A quines situacions de la nostra vida la podem aplicar? Enumeració dels problemes docents. Jerarquització, posada en grup i possible solucionari. Practicant en gerundi. Estat de la qüestió. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura.

Mòdul 5: Taller d’experiències.

Metodología: Cadascuna de les sessions consistirà en una exposició del formador d’una o més tècniques didàctiques, activitats pràctiques per a analitzar com aquestes es poden utilitzar en la docència del PDI assistent, i debat final de conclusions. Aquest curs es complementa amb treball no presencial on el PDI dissenyarà diferents programacions docents per a incorporar les tècniques a la seua pròpia docència. Aquestes programacions es debatran en el mòdul 5 de tancament. Segons l’interès dels assistents es donarà continuïtat en un workshop de foment de l’emprenedoria obert a tot el PDI de l’UJI.

Duració: El programa complet és de 50 hores (19 hores presencials i les activitats dels diversos mòduls) Tots els mòduls son de caràcter obligatori. 

Data i horari: 

Mòdul 1: 19 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)

Mòdul 2: 20 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)

Mòdul 3: 26 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)

Mòdul 4: 27 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)

Mòdul 5: 3 de juliol de les 10 a les 13:00 (3 hores) 

 

Lloc: Aula de formació INCREA

Este curs forma part de la Escola de Motivació Emprenedora dintre del programa “Aula Emprende” del projecte 5UCV amb el recolzament de la Generalitat Valenciana.

Més informació sobre el curs i les inscripcions