UJI

AULA EMPRENDE FASE 1: Formació professorat

Última modificació: 12/09/2019 | Font: Càtedra INCREA

La Càtedra INCREA amb la col·laboració de la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’USE, organitza a l’UJI l’activitat de formació docent del professorat: Aula Emprende. Metodologies d’ensenyament per a emprendre des de la universitat: iniciativa i actitud emprenedora a l’aula.

El principal objectiu és capacitar al PDI per a l'aplicació a la docència universitària de diferents tècniques didàctiques útils per fomentar l'actitud i l'esperit empenedor de l'estudiantat amb metodologies àgils d'ensenyament per promoure estudiantat innovador i transformar la investigació del professorat en un projecte empresarial.