UJI
  • UJI
  • Serveis
  • AULA EMPRENDE. Metodologies d'ensenyament per a emprendre des de la universitat: Iniciativa i actitud emprenedora a l'aula.

AULA EMPRENDE. Metodologies d'ensenyament per a emprendre des de la universitat: Iniciativa i actitud emprenedora a l'aula.

Última modificació: 20/07/2020 | Font: Càtedra INCREA

L'objectiu d'aquest curs és capacitar al PDI en l’aplicació a la docència universitària de diferents tècniques didàctiques útils per a fomentar l’actitud i l’esperit emprenedor a l’estudiant mitjançant metodologies àgils
d’ensenyament per a promoure estudiantat innovador i per a transformar la investigació del professorat en un projecte empresarial. 

Dates del 7 de juliol fins el 30 de setembre.

Document d'informació del curs.