UJI

Formació professorat UJI

Última modificació: 13/03/2015 | Font: Càtedra INCREA

Les principals iniciatives que es realitzen per a aquest col•lectiu se centren en el Seminari Permanent d'Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria  i en creació de l'Escola de Motivació Emprenedora.

 

 • Capacitació per a la motivació de l’actitud i l’esperit emprenedors en la docència (Juny-Juliol 2018)

  Aquest curs te com a principal objectiu capacitar al PDI en l’aplicació a la docència universitària de diferents tècniques didàctiques útils per a fomentar en l’actitud i l’esperit emprenedor entre l’estudiantat

 • Seminari Permanent d'Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria

  Sorgeix a partir de la necessitat de formar a persones emprenedores universitàries no solament des de les aules de les facultats o escoles de negocis i l'aparent falta d'efectivitat de les metodologies docents tradicionals, justifica la necessitat d'aquest Seminari Permanent d'Innovació Educativa

 • Programa 5UCV- Aula Emprende

  Té com a principal objectiu elaborar una metodologia didàctica que puga utilitzar-se de manera transversal per a incentivar les habilitats i competències emprenedores de l’estudiantat perquè s'aplique especialment en les classes pràctiques.

 • Escola de Motivació Emprenedora

  La creació de l'Escola de Motivació Emprenedora té com a principal objectiu elaborar una metodologia didàctica que puga utilitzar-se de manera transversal per a incentivar les habilitats i competències emprenedores de l’estudiantat perquè s'aplique especialment en les classes pràctiques.