UJI

Formació professorat UJI

Última modificació: 13/03/2015 | Font: Càtedra INCREA

Les principals iniciatives que es realitzen per a aquest col•lectiu se centren en el Seminari Permanent d'Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria  i en creació de l'Escola de Motivació Emprenedora.

 

 • Aula Emprende. Metodologies d’ensenyament per a emprendre des de la universitat: iniciativa i actitud emprenedora a l’aula. (Maig- Juny 2019)

  El principal objectiu del curs és capacitar al PDI per a l'aplicació a la docència universitària de diferents tècniques didàctiques útils per fomentar l'actitud i l'esperit empenedor de l'estudiantat amb metogolgies àgils d'ensenyament per promoure estudiantat innovador i transformar la investigació del professorat en un projecte empresarial. 

 • Seminari Permanent d'Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria

  Sorgeix a partir de la necessitat de formar a persones emprenedores universitàries no solament des de les aules de les facultats o escoles de negocis i l'aparent falta d'efectivitat de les metodologies docents tradicionals, justifica la necessitat d'aquest Seminari Permanent d'Innovació Educativa

 • Programa 5UCV- Aula Emprende

  Té com a principal objectiu elaborar una metodologia didàctica que puga utilitzar-se de manera transversal per a incentivar les habilitats i competències emprenedores de l’estudiantat perquè s'aplique especialment en les classes pràctiques.

 • Escola de Motivació Emprenedora

  La creació de l'Escola de Motivació Emprenedora té com a principal objectiu elaborar una metodologia didàctica que puga utilitzar-se de manera transversal per a incentivar les habilitats i competències emprenedores de l’estudiantat perquè s'aplique especialment en les classes pràctiques.