UJI

Emprenedoria internacional

Última modificació: 04/04/2018 | Font: Càtedra INCREA

  • Curs d'Emprenedoria Internacional (University Junior International Entrepreneurs)

  • Màster on-line en Creació de Noves Empreses Internacionals

  • Seminaris de Formació Transversal per a estudiants de doctorat.
    És una iniciativa dirigida a l'estudiantat  dels diferents programes de Doctorat de la UJI. Té com a principal objectiu que  l' estudiantat  doctorant siguen capaços de comprendre què implica ser persona emprenedora i puguen utilitzar les eines estratègiques necessàries per a analitzar el potencial econòmic i social associat als resultats de la seua recerca així com comprendre les repercussions que la globalització té en la comercialització de la seua recerca. Aquesta iniciativa es duu a terme juntament amb l'Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I.

    • Emprendre des de la Universitat (25-11-2014)
    • Emprendre des de la Universitat en un entron global. (28-11-2014)