UJI

María Ripollés ajuda a l'estudiantat de l'UJI Emprèn OnSocial en la identificació de la proposta de valor

Última modificació: 14/01/2020 | Font: Càtedra INCREA

Abans de les vacances de Nadal l'estudiantat de l'UJI Emprèn OnSocial va gaudir de la sessió “Model de Negoci” amb la directora de la Càtedra INCREA María Ripollés. A més, és professora titular del departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting en l'àrea d'Organització d'Empreses i membre del grup d'Investigació “Innovative and International Venture Creation”. El seu camp d'investigació i treball està relacionat amb l'emprenedoria universitària, la creació de xarxes, les noves empreses internacionals i l'educació empresarial.  Ha publicat diversos articles en revistes com Journal of World Business, International Business Review, International Màrqueting Review, International Entrepreneurship and Management Journal, European Journal of International Management o Journal of International Entrepreneurship.


L'objectiu d'aquest taller va ser que les i els participants foren capaços d'establir el seu model de negoci sostenible a través del model Canvas. Per a això han d'investigar el mercat i analitzar als clients i els factors clau d'èxit. Els punts a tractar en llenç Canvas són els socis, les activitats i recursos clau, la proposta de valor, les relacions amb clients, els canals, els segments de clients, l'estructura de costos i les fonts d'ingressos. D'altra banda, també han aprés les particularitats dels diferents models de negoci associats a l'emprenedoria sostenible.


María va posar l'accent en la primera part de la sessió a utilitzar els recursos com a base de l'avantatge competitiu de la nova empresa. Les noves empreses han d'identificar per endavant el conjunt de recursos i capacitats que sustentaran la proposta de valor sense deixar de costat la viabilitat i rendibilitat. Ja des de les primeres sessions el professorat ha insistit en la necessitat d'identificar aqueixa proposta de valor, aqueix alguna cosa que proporciona valor i que diferencia a l'empresa en el sector en el qual l'empresa desitja operar. Aquest factor clau, aquesta proposta de valor ha de suposar una diferència per a l'empresa en el mercat, no sols en comparació amb els seus competidors, sinó entesa com una forma per a destacar i diferenciar-se. 


Amb la finalitat de poder desenvolupar de forma més precisa i veraç la proposta de valor les i els participants van ser cridats a identificar els recursos tangibles i intangibles. Els mapes que van resultar de cadascun dels projectes són diferents ja que els recursos vénen determinats pel tipus d'empresa i el sector en el qual opera. Una vegada identificats els recursos hem de determinar el seu potencial estratègic i capacitats. Trobarem la nostra proposta de valor en aquells recursos que siguen exclusius o únics, que siguen millors que els dels competidors i que siguen difícils de copiar. Les i els emprenedors han d'entendre que buscar els seus factors de diferenciació en aspectes intangibles intrínsecs a l'empresa ajuda a la coherència d'aquesta. Hem de construir aquesta proposta de valor des de l'empresa, però sense deixar de costat aspectes de l'exterior d'aquesta com la competència i els públics o grups d'interés. 


En la segona part de la sessió, la ponent va aplicar els coneixements previs de forma personalitzada a cadascun dels projectes. És molt important que l'estudiantat vaja aplicant sessió rere sessió els continguts a les peculiaritats del seu projecte i el vaja construint amb els coneixements adquirits tant en les sessions taller com en les de validació i les tutories amb SECOT. La proposta de valor ha de ser el nucli del model de negoci i al voltant d'aquesta han de girar altres components sempre a la recerca de la viabilitat de l'empresa. Aprendre a fer una bona identificació des dels inicis de l'empresa o saber rectificar a temps són elements crucials en la ideació d'un negoci.