UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Presentació Pla Estratègic d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana

Presentació Pla Estratègic d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana

Última modificació: 21/02/2019 | Font: Càtedra INCREA

El 20 de febrer vam assistir  a la presentació del Pla Estratègic d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana que es va realitzar en el Centre Integral Públic de Formació Professional de Catarroja. Aquest acte va ser organitzat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  L'acte, va ser presidit per l'Honorable Sr. Rafael Climent González, Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  Climent, va destacar la importància que té l'emprenedoria com a font de creació d'ocupació i riquesa i va agrair el treball  que s'ha estat realitzant amb diferents agents de l'ecosistema emprenedor valencià, per a la creació d'aquest pla que ha permès  programar accions conjuntes a mitjà termini, de caracter transversal. Al mateix temps, va ressaltar la importància que té implicar a tota l'administració valenciana a través de les seues polítiques d'educació, formació, finançament, ocupació o innovació, entre unes altres, per a faciliar la creació d'empreses, el desenvolupament i la consolidació d'iniciatives emprenedores en totes les seues fases.