UJI
  • UJI
  • Serveis
  • La fundació Low Carbon Economy ha obert les inscripcions al curs 'Ocupabilitat i Energies Renovables'

La fundació Low Carbon Economy ha obert les inscripcions al curs 'Ocupabilitat i Energies Renovables'

Última modificació: 25/02/2019 | Font: Càtedra INCREA

La Fundació Low Carbon Economy ha obert les inscripcions per al curs ‘Ocupabilitat i Energies Renovables’ el qual busca potenciar una economia verda dotant als participants de competències específiques i concretes sobre energies renovables aplicades al medi rural. Està dirigit a persones en situació d’atur prioritàriament a zones rurals amb dificultats d’accés al mercat laboral.

Es tracta d’una formació gratuïta, co-finançada per el FSE, on es treballarà un temari innovador, basat en l'experiència i en nombroses bones pràctiques reals, per tal d’oferir una perspectiva realista. S’utilitzarà una metodologia mixta amb una Plataforma E-Learning i una part presencial a mode de taller experimental. Es realitzaran un total de 14h hores presencials y 56h a través del Moodle, en unes dates i llocs per determinar.

El curs es divideix en dos mòduls: Competències per al desenvolupament de l'ocupabilitat i Tècnic bàsic d’energies renovables. Al primer dels mòduls els participants podran desenvolupar les seues capacitats personals i tècniques, capacitar-se professionalment per al sector de les energies renovables i gestionar de forma correcta les ofertes de treball i la recerca d'oportunitats laborals. Finalment el segon dels mòduls farà un recorregut per les diferents energies renovables i tractarà aspectes com la conservació i l'eficiència energètica, la pobresa energètica o diferents tipus de negocis sostenibles.

Per a més informació i inscripcions contacteu amb Silvia Sevilla a través del correu electrònic ssevilla@lowcarboneconomy.org. Les places són limitades.