UJI
  • UJI
  • Fotografies de la Jornada "Ajuntaments per l'emprenedoria"

Fotografies de la Jornada "Ajuntaments per l'emprenedoria"

Última modificació: 19/11/2018 | Font: Fotos: Empar Peñarroja Patrocinio

Foto de la inauguració 1 / Foto de la inauguración 1                Foto de la inauguració 2 / Foto de la inauguración 2

Foto de la ponència de José Manuel Pérez - Pericles 1 / Foto de la ponencia de José Manuel Pérez - Pericles 1                Foto de la ponència de José Manuel Pérez - Pericles 2 / Foto de la ponencia de José Manuel Pérez - Pericles 2

Foto de la ponència de José Manuel Pérez - Pericles 3 / Foto de la ponencia de José Manuel Pérez - Pericles 3                Foto de la ponència de Johana Ciro 1 / Foto de la ponencia de Johana Ciro 1

Foto de la ponència de Johana Ciro 2 / Foto de la ponencia de Johana Ciro 2                Foto de la ponència de José María Gómez Gras 1 / Foto de la ponencia de José María Gómez Gras 1

Foto de la ponència de José María Gómez Gras 2 / Foto de la ponencia de José María Gómez Gras 2                Foto de la ponència de José María Gómez Gras 3 / Foto de la ponencia de José María Gómez Gras 3

Foto de la taula redona 1 / Foto de la mesa redonda 1                Foto de la taula redona 2 / Foto de la mesa redonda 2

Foto de la taula redona 3 / Foto de la mesa redonda 3                José María Gómez Gras presentant el taller d'Ofelia Santiago / José María Gómez Gras presentando el taller de Ofelia Santiago

Foto de la ponència de Ofelia Santiago 1 / Foto de la ponencia de Ofelia Santiago 1                Foto de la ponència de Ofelia Santiago 2 / Foto de la ponencia de Ofelia Santiago 2

Foto de la ponència de Ofelia Santiago 3 / Foto de la ponencia de Ofelia Santiago 3                Ofelia Santiago explicant part del seu taller als asistents / Ofelia Santiago explicando parte de su taller a los asistentes

Asistents a la jornada 1 / Asistentes a la jornada 1                 Ofelia Santiago aclarint dubtes sobre el taller a un grup d'assistents / Ofelia Santiago aclarando dudas sobre el taller a un grupo de asistentes

Foto d'assistents a la jornada / Foto de asistentes a a jornada                Foto d'un grup d'alumnes assistents a la jornada / Foto de un grupo de alumnos asistentes a la jornada

Foto de grup dels assistents al taller de la jornada / Foto de grupo de los asistentes al taller de la jornada