UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Programa "Una segona vida per a les empreses. Conscienciació i formació per a la transmissió d'empreses"

Programa "Una segona vida per a les empreses. Conscienciació i formació per a la transmissió d'empreses"

Última modificació: 16/09/2015 | Font: Càtedra INCREA

Banner BTAR

(Business Transfer Awareness Raising - Developing activities and tools to advance business transfer success - 633400-BTAR)

Madrid, 13 de juliol de 2015. Hotel Weare Chamartín (Sala Escorial) 

Programa en PDF

11:00–11:15 Presentació del projecte a càrrec de Maria Ripollés. Coordinadora del projecte BTAR a Espanya. Universitat Jaume I.

11:15 – 11:30 Objectius del taller i pla de treball a càrrec de Andreu Blesa. Coordinador del grup de recerca Innovative and International Venture Creation

11:30 – 12:30 El mercat de la transmissió d'empreses – Creació, segmentació i identificació.

Francisco José Moreno i Elena Moreno. Cap d'Àrea de Legislació i Política de la PIME. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

José Manuel Osete. Unitat de Creació d'empreses. Institut de Foment Regió de Múrcia.

Nuria Canel. Àrea de Serveis a Associats. Federació Asturiana d'Empresaris - FADE

12:30 – 13:15 Informació i formació per a la transmissió d'empreses – Estat de la qüestió, guies i contingut d'un programa de formació

  • Enrique Velasco. Cambra de comerç de Bilbao.
  • Juan J. Jiménez Moreno. Catedràtic d'Organització d'empreses. Universitat de Castella-la Manxa.

13:15 – 14:00 Un curs per a fer fàcil la transmissió d'empreses. Contingut, durada i estructura

Jose Luis Llusia. Director General de Coach Consulting.

Juan J. Jiménez Moreno. Catedràtic d'Organització d'empreses. Universitat de Castella-la Manxa.

14:00 – 14:15 Conclusions

Maria Ripollés. Coordinadora de l'equip espanyol del projecte BTAR. Universitat Jaume I.

Laura Martínez. Càtedra INCREA de  Innovació, Creativitat i Aprenentatge. Universitat Jaume I.

14:15 Esmorzar

Direcció: María Ripollés i Andreu Blesa

Secretaria tècnica: J. Xavier Soler

Fotografies del taller

btar logos