UJI

Objectius i Conclusions

Última modificació: 15/09/2015 | Font: Càtedra INCREA

Banner BTAR

El principal objectiu del projecte Business Transfer Awareness Raising - Developing activities and tools to advance business transfer success és desenvolupar un model de mesures de conscienciació per a la transmissió de PIMES a Europa. Aquest model ideal consisteix en una cartera de mesures composta per activitats i eines, així com un marc per a la seua aplicació. Per a configurar aquesta cartera s'han identificat i comparat les activitats i eines més eficients per a incrementar l'èxit dels processos de transmissió d'empreses en els cinc països participants en el projecte. Com a resultat d'aquest procés cada país dissenyarà i testarà dues accions de conscienciació per a alguns dels públics objectius implicats. La informació proporcionada per aquests tests permetrà elaborar una cartera d'eines i activitats susceptibles de ser adaptades a diferents contextos.

La consecució d'aquest objectiu requereix la participació dels agents involucrats en el procés de transmissió d'empreses: institucions públiques, consultors, transmissors, organitzacions finançadores i acadèmics. La intenció del taller Una segona vida per a les empreses. Conscienciació i formació per a la transmissió d'empreses és reunir a experts en l'àmbit de la transmissió d'empreses per a intercanviar experiències que puguen contribuir a la millora de les activitats que actualment es desenvolupen en aquest àmbit.

Conclusions del taller (pdf)

Btar logos Universidades