UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Certificat de Competències transversals emprenedores.

Certificat de Competències transversals emprenedores.

Última modificació: 14/09/2020 | Font: Càtedra INCREA

El Certificat de Competències Transversals Emprenedores respon a la necessitat d'estimular en l'estudiantat UJI, en la comunitat universitària i en la societat castellonenca una actitud que promoga valors i comportaments emprenedors, com ara: l'autoconfiança, el sentit de la iniciativa, la creativitat, la planificació, la competència financera, la capacitat per a reunir i organitzar recursos per a explotar una oportunitat econòmica, la gestió del risc/incertesa, el treball en equip, la capacitat de comunicació o el coneixement emprenedor. 

Aquest certificat de competències transversals emprenedores va dirigit a estudiantat de titulacions oficials de grau, màster o de doctorat de l'UJI, així com per als titulats de grau, màster o doctorat que hagen finalitzat els seus estudis en els dos últims anys i, en general, per a totes aquelles persones de l'entorn de la universitat que hagen cursat un programa de formació no formal impartit per la Càtedra INCREA, Espaitec i/o el Centre de Postgrau de l'UJI en els dos últims anys.

Convocatòria 2020 oberta des del 15 de setembre fins al 15 de novembre de 2020. 

Convocatòria. Publicació en DOGV  número 2020/7259 en el Diari Oficial núm. 8904 de Dilluns, 14 de setembre de 2020.

Sol·liciteu-lo

Requisits: 

  1. 80 hores de formació no oficial en emprenedoria.  
  2. 20 hores d'assistència a jornades que desenvolupen competències transversals específiques en emprenedoria. 
  3. Memòria d'aprenentatge  (model de memòria a utilitzar) 
  4. Realització de qüestionari sobre competències emprenedores

Procediment per a l'obtenció del certificat de competències transversals emprenedores y Creació d'un Certificat de Competències transversals en ocupació i emprenedores.