UJI

Certificat de Competències transversals emprenedores.

Última modificació: 03/04/2020 | Font: Càtedra INCREA

El Certificat de Competències Transversals Emprenedores respon a la necessitat d'estimular en l'estudiantat UJI, en la comunitat universitària i en la societat castellonenca una actitud que promoga valors i comportaments emprenedors, com ara: l'autoconfiança, el sentit de la iniciativa, la creativitat, la planificació, la competència financera, la capacitat per a reunir i organitzar recursos per a explotar una oportunitat econòmica, la gestió del risc/incertesa, el treball en equip, la capacitat de comunicació o el coneixement emprenedor. 

Aquest certificat de competències transversals emprenedores va dirigit a estudiantat de titulacions oficials de grau, màster o de doctorat de l'UJI, així com per als titulats de grau, màster o doctorat que hagen finalitzat els seus estudis en els dos últims anys i, en general, per a totes aquelles persones de l'entorn de la universitat que hagen cursat un programa de formació no formal impartit per la Càtedra INCREA, Espaitec i/o el Centre de Postgrau de l'UJI en els dos últims anys.

Requisits: 

  1. 80 hores de formació no oficial en empredimiento.  
  2. 20 hores d'assistència a jornades que desenvolupen competències transversals específiques en emprenedoria. 
  3. Memòria d'aprenentatge 
  4. Realització de qüestionari sobre competències emprenedores

Convocatòria 2020 (Es publicarà en breu)

 

Procediment per a l'obtenció del certificat de competències transversals emprenedores

Creació d'un Certificat de Competències trasnversales en ocupació i emprenedores.