UJI

Estudiants preuniversitaris

Última modificació: 30/03/2017 | Font: Càtedra INCREA

Les principals activitats que es realitzen dirigides a l'estudiantat pre-universitari tenen per finalitat promoure els valors de la creativitat i la innovació. Pretenem mostrar a l'estudiantat pre-universitari que solament hi ha una manera de solucionar els problemes i aquesta és abordar-los amb creativitat i innovació.

  • Tallers i concursos que promouen la sensibilització en emprenedoria i que fomenten la creativitat en els estudiants universitaris i participació a la Fira Destaca.

  • El Grup d’Innovació Educativa (GIE) Edufin de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb l’empresa Dideas, llança la iniciativa «Young Business Explorers» destinada a estudiantat de batxillerat i cicles formatius superiors.

  • EADE-Consulting Júnior Empresa promou el concurs CreaEmpresa amb l’objectiu de fomentar i incentivar l’esperit emprenedor i la creativitat empresarial entre l’estudiantat de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.

  • Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional