UJI

Contacte

Última modificació: 21/06/2016 | Font: Càtedra INCREA

 

Contacte:

María Ripollés

Laura Martínez

 

Càtedra INCREA d' Innovació, Creativitat i Aprenentatge 
Universitat Jaume I - Campus del Riu Sec.
Àgora Universitària-Local 9  (G09001 SD) 
12071 Castelló de la Plana

 

Tels. 964 728 981- 964 728 983- 618 789 372

www.increa.uji.es

increa@uji.es

 

www.uji.es