Programa per al desenvolupament de negocis tecnològics (NETEC)

15/03/2021 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 

Iniciativa per al desenvolupament d’oportunitats de negoci entre investigadors i estudiants d’alt rendiment de la UJI: NETEC (Negocis Tecnològics i basats en el Coneixement)

L'objectiu d'aquesta iniciativa és impulsar un paper més actiu de la Universitat Jaume I en la formació d'emprenedors i en el spin off universitari. Es tracta d'un programa específic que contribueix a facilitar la valorització del coneixement generat pel professorat de la UJI; al mateix temps que contribueix a difondre l'esperit emprenedor entre el seu estudiantat. Amb el programa NETEC es pretén posar en contacte al col·lectiu investigador amb el col·lectiu d'estudiants emprenedors eliminant les diferents ineficiències que es troben els professors universitaris que puguen estar interessats en aquests processos de valorització del coneixement. Per tant, aquesta iniciativa incentiva i dóna suport a la col·laboració entre estudiants i investigadors de les diferents Facultats de Ciències Jurídiques i Econòmiques, de Ciències Humanes i Socials, de Ciències de la Salut i de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, perquè conjuntament col·laboren i treballen en l'elaboració d'un projecte de negoci que permeta conèixer el potencial econòmic i de mercat dels resultats de la investigació generada pels professors de la UJI. 

A continuació es desglossen els principals participants i s'explica quina és la seua principal tasca al programa:

Els grups d'investigació, són qui aporten la tecnologia i el coneixement i s’impliquen en les tasques de desenvolupament i avaluació d’una idea empresarial basada en la seua pròpia investigació. Aquests grups d’investigació han de manifestar la seua voluntat de crear una empresa per a entrar en el projecte; a més han d'aportar el resultat de la seua investigació bé siga en forma de producte, tecnologia o servei i han de comprometre's a informar als estudiants de les característiques de la seua investigació.

Estudiants/es amb vocació emprenedora, seleccionats en funció del seu expedient acadèmic i de la seua intenció emprenedora que treballaran amb el grup d'investigació amb l'objectiu d'identificar oportunitats de negoci basades en la comercialització del coneixement i/o tecnologia generada per l'equip d'investigació. Aquests estudiants han de tenir una mitjana superior al 20% de la mitjana del seu centre. Els grups de treball seran preferiblement de quatre estudiants per grup, provinents cadascun de centres diferent. Amb això el que es pretén és fomentar la discussió i el treball en equip amb estudiants amb diferents habilitats tècniques i socials. Aquests estudiants han d'informar-se de les característiques del producte/tecnologia i assistir a un període de formació i assessorament amb la finalitat de poder elaborar els seus plans de negoci.

La universitat aporta la infraestructura necessària perquè es puguen desenvolupar els plans de negoci. En aquest sentit, els diferents agents emprenedors UJI, donaran suport en temes de formació, informació, assessorament i cooperació. Concretament, intervindran: la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, la Facultat de Ciències Humanes i Socials, la Facultat de ciències de la Salut, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa a través de la Càtedra INCREA i el Vicerectorat d'Investigació i política científica a través de la OCIT (Oficina de Científica d'Investigació i Transferència).

A continuació es mostren els projectes que s’han desenvolupat:

Beques NETEC:

Curs 2013-2014:

Títol del projecte i professor tutor UJI:

1.- Servei d'atenció i prevenció de la resposta de bloqueig davant situacions d'emergència: Francisco Palmero. Estudiants UJI: Xavier Valls, Francesc Pedro, Naiara Aguirre y Rocio Vidal.

2.- Mòdul de ventilació per a cobertes: Juan Antonio García Esparza. Estudiants UJI: Alba Valle, Alba Franch, Patricia Ros y Soumaia Nejjar.

3.- La maleta de la ciència: Enric Ramiro Roca. Estudiants UJI: Elena Forcada, Cristina Borja, Elena Fernández y Raquel Álvarez.

4.- Aplicacions lligades al Corpus Gentt: Anabel Borja Albi. Estudiants UJI: Luis de la Fuente, Laura Montañés, Eva Navarro y Oscar Martínez.

Convocatòria Beques NETEC 2013-2014 (PDF)

[Resolució Beques NETEC 2013-2014](PDF)

[Llista de Prelació Beques NETEC] (PDF)

[Resolució Vacant per renúncia BECA NETEC] (PDF)

Curs 2012-2013:

Títol del projecte i professor tutor UJI:

1.- Mamá Feliz: Azucena García. Estudiants UJI: Hugo Astilleros, Ivan Pallarés, Carlos Gonzalvo y Celia Pallarés.

2.- EBChem: Santiago Luís Lafuente y Eduardo Cepeda. Estudiants UJI: Karla Navarrete, Juan Valero y Aina Cendra

3.- Control de Qualitat Mitjançant Tèniques Moleculars en Empreses Agroalimentàries i de Control Biològic de Plagues: Monica A. Hurtado Ruiz. Estudiants UJI: Miguel Martí, Andrea Sutu y Marc Monfort.

4.- Empresa de serveis educatius “ associat a resultats d’investigació” (Conclusions del projecte Disseny de Guies d’autoaprenentatge interdisciplinari a partir de l’adaptació, aplicació i valoració dels materials elaborats en el projecte d’innovació educativa USE curs 11-12, la seua contextualització dintre del currículum de primària e infantil 10G136): Roberto García Antolín. Estudiants UJI: Juan F. Balaguer y Nestor Nieto.

5.- Solar Decathlon: Teresa Gallego. Estudiants UJI: Restituto García, Oscar Parrilla, Jonathan Peñalver y Sergio Aguilella.

Convocatòria Beques NETEC 2012-2013 (PDF)
[Resolució Beques NETEC 2012 - 2013 (PDF)]

Curs 2011-2012:

Títol del projecte i professor tutor UJI:

1. “Disseny d’una màquina de neteja de vidre procedent de llums mercurials”: Antonio Gallardo Izquierdo. Estudiants UJI: Salvador Gómez Iniesta, Isabel Esbrí Navarro y Mathias Rodríguez Martínez.

2. “Avaluació i rehabilitació del dany cerebral”: Micaela Moro Ipola. Estudiants UJI: Adrián José Verchili Goterris, Edgar José Rambla Jaén y Mª Amparo Montaner Ruiz.

3. “Gamesonomy”: Miguel Chover Selles. Estudiants UJI: Alberto Asensi Sebastián, José Antonio Capilla Sancho y Daniel Ortiz Bes.

Convocatòria Beques NETEC 2011-2012 (PDF)
[Resolució Beques NETEC 2011 - 2012 (PDF)]

Curs 2010-2011:

Títol del projecte i professor tutor UJI:

1. Desenvolupament de pols per a recobriments per projecció tèrmica de superior resistència a l’oxidació a altes temperatures i al desgast.: Kudama A. Habib. Estudiants UJI: Maria Carmen Sidro Marin y Alejandro Barreda Parra.

2. Tecnologia per a l’ajust del consum energètic a instal·lacions informàtiques.: Rafael Mayo Gual. Estudiants UJI: Magdalena Costantino Gorostidi y Marina Soriano García.

3. Utilització de llots de depurador per a compostatge i producció de fertilitzant “ecològic”.: Leonor Lapeña Barrachina. Estudiants UJI: Cristina Mas Gil y Adrián Rodríguez Hernández.