5UCV University Junior International Entrepreneurs Beca de mobilitat i curs d'emprenedoria: University Junior International Entrepreneurs

04/09/2023 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

banner ujie

El programa University Júnior International Entrepreneurs forma part de les activitats del LLAMP 5UCV Campus de l'Emprenedoria Innovadora Sostenible de la GVA. Aquest programa té com a objectiu reforçar el talent emprenedor de l'estudiantat universitari a través de la mobilitat i la formació en emprenedoria internacional amb la finalitat de potenciar les competències transversals emprenedores.  L'activitat consisteix en la concessió de 3 ajudes de mobilitat per a la realització de pràctiques internacionals en empreses. Cada ajuda es destina a: estada en pràctiques de mínim 2 mesos i màxim 3 ​​​​​​, d'un curso de formació online en emprenedoria internacional de 25 hores i d'una sessió interuniversitària  en la qual participaran responsables i participants de les cinc universitats públiques valencianes, amb la finalitat de compartir experiències i extraure conclusions i propostes de millora o adaptació per a l'ejericio següent.

Informació sobre la convocatoria

Tauler anuncis oficial

Reunió informativa 23 de març