Sessió interuniversitària UJIE entre els responsables de les diferents universitats

06/04/2022 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'UJI realitza una sessió interuniversitària entre els responsables de les diferents universitats per al disseny del programa formatiu en cada universitat del Programa 5UCV University Junior International Entrepreneurs 
 
El passat 5 d'abril de 2022, via telemàtica es van reunir els responsables tècnics de les cinc universitats públiques valencianes. 
 
En aquesta sessió interuniversitària, derivada de les activitats del Conveni “Campus de l'Emprenedoria Innovadora de la GVA”, es van detallar les principals accions formatives dissenyades per a aquest programa i es van definir les directrius que les diferents universitats duran a terme per a la formació del seu estudiantat. Per a això, es va mostrar com ha sigut l'evolució de la formació al llarg de les diferents edicions i com s'ha anat adaptant fins a la present edició. 
 
El programa 5UCV University Junior International Entrepreneurs, liderat per la Universitat Jaume I, es realitza a través de la Càtedra INCREA i l'Oficina d'Inserció Professional i Estada en Pràctiques (OIPEP). 
 
Aquest programa té com a objectiu desenvolupar el talent emprenedor de l'estudiantat universitari amb iniciatives globals, promovent l'augment de la motivació per l'emprenedoria a través de la mobilitat internacional i interregional. A més, es fomenta la formació en emprenedoria internacional amb la finalitat que l'estudiantat reforce i millore les competències transversals emprenedores, i puga d'aquesta manera adquirir capacitats i aptituds en emprenedoria global, així com fomentar la creació de relacions professionals d'àmbit internacional o interregional.