Convocatòria Concurs 5UCV STARTUP 2023

10/07/2023 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les cinc universitats públiques valencianes convoquen el concurs ‘5UCV STARTUP', patrocinat per les institucions acadèmiques i la Generalitat Valenciana, amb la fi principal de secundar i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari.  

Informació TAO: Presentació de candidatures

Publicació DOGV

Plantilles per a completar per a la presentació de la documentació:

Formulari de sol·licitud

Plantilla pla d'empresa: CATEGORIA JÚNIOR (plantilla en format editable)

Plantilla pla d'empresa: CATEGORIA STARTUP (plantilla en format editable)

LLENÇ Lean Canvas

Resolucions dels premis. Publicades al TAO.

Requisits per a presentarse al concurs 

Categoria STARTUP

Es podran presentar a aquesta categoria totes aquelles microempreses i/o pimes que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, amb activitat comercial i una antiguitat màxima de tres anys en la qual almenys un dels socis fundadors o sòcia fundadora siga estudiant o titulat/a de l'UJI. També, empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris o empresàries individuals, així com els guanyadors i guanyadores d'anteriors edicions del concurs sempre que ho facen amb propostes d'idees diferents a les presentades anteriorment o que es presenten a una categoria diferent a la presentada anteriorment.

Aquest concurs consta de dues fases:

Fase 1

  • Fins a dos premis de 1.500 euros cadascun.
Els guardonats actuaran com a finalistes proposats per l'UJI en la segona fase del concurs dels premis 5U CV Startup, competint amb les candidatures proposades per la resta d'universitats.
 
Fase 2
  • PRIMER PREMI: 1 premi de 9.000 euros.
  • SEGON PREMI: 1 premi de 5.000 euros.
  • TERCER PREMI: 1 premi de 3.000 euros.

Categoria STARTUP JÚNIOR

Podran participar de manera individual o col·lectiva aquells emprenedors amb un projecte empresarial que encara no estiga constituït com a empresa sempre que almenys un dels integrants de l'equip que el presenta siga estudiant, egressat o titulat de l'UJI. I també es podran presentar els guanyadors i guanyadores d'anteriors edicions del concurs sempre que ho facen amb propostes d'idees diferents a les presentades anteriorment o que es presenten a una categoria diferent a la presentada anteriorment.

Aquest concurs contra de dues fases:

Fase 1

  • Fins a dos premis de 750 euros cadascun.
Els guardonats actuaran com a finalistes proposats per l'UJI en la segona fase del concurs dels premis 5UCV Startup, competint amb les candidatures proposades per la resta d'universitats.
 
Fase 2
  • Fins a dos premis de 1.000 euros cadascun.

Aquesta convocatòria és apta per a persones amb discapacitat. Si tens dificultats d'accessibilitat per a completar la inscripció al concurs, per favor, contacta a través d'increa@uji.es perquè puguem ajudar-te. 

Imatge 3 accio imatge3

Presenta la teua candidatura