UJI

Concurs 5UCV STARTUP

Última modificació: 12/03/2021 | Font: Càtedra INCREA

Englobat en les activitats organitzades entre les universitats públiques valencianes, el concurs ‘5U CV STARTUP' es constitueix per a unir el talent emprenedor i projectes empresarials de la Comunitat Valenciana. Les cinc universitats públiques valencianes convoquen el concurs ‘5U CV STARTUP', patrocinat per les institucions acadèmiques i la Generalitat Valenciana, amb la fi principal de recolzar i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari.