UJI

Campus de l'Emprenedoria Innovadora

Última modificació: 11/03/2021 | Font: Càtedra INCREA

El Campus de l'Emprenedoria Innovadora és un programa desenvolupat en conjunt entre les cinc universitats públiques valencianes, sota la coordinació de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, pel qual les universitats posen en comú el seu aprenentatge i experiència en diferents iniciatives de suport a l'emprenedoria, de manera que cadascuna d'elles lidera un projecte que és desenvolupat per les altres universitats i que es concreta en les següents actuacions: