Entreintentio - UJI (Anys 2009-2015)

06/04/2021 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Investigació sobre l'impacte que l'educació superior pot tenir en la evolució de la intenció emprenedoradels joves universitaris UJI (2009-2015). 

Aquest projecte pretén analitzar l'impacte que l'educació superior pot tenir en l'evolució de la intenció emprenedora dels joves universitaris. Per això es realitza una investigació que mesura la intenció emprenedora entre la població objecte d'estudi. Els resultats que es preveuen obtenir són importants des de dos punts de vista: a nivell acadèmic podran contribuir a aclarir com les diferents metodologies docents utilitzades en l'educació superior poden contribuir a que els estudiants adquireixin competències transversals que afavoreixen el comportament emprenedor i la creació d'empreses internacionals. A nivell pràctic, poden servir per orientar el desenvolupament de programes específics que promoguin el desenvolupament d'habilitats emprenedores i la creació d'empreses entre els estudiants universitaris.