UJI

Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica- GPPT

Última modificació: 10/10/2019 | Font: GPPT

Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica- GPPT

Actualitat

 

Missió

La missió del Gabinet es el suport als òrgans de govern en la planificació universitària, el desenvolupament de projectes institucionals i en la investigació, la aplicació, la formació, la difusió i la innovació en noves tecnologies, tant organitzatives como informàtiques.

Te com a objectiu principal el donar suport al disseny organitzatiu de la institució alineat amb el disseny de eines i serveis que incorporen les oportunitats que ofereixen les tecnologies en las estructura universitària e integrar-les en esta.

 

Tasques

El GPPT es una unitat que treballa per aconseguir la qualitat en la gestió estratègica i educativa de la institució, i la excel·lència del procés tecnològic de la UJI, en les practiques de gestió de la tecnologia: diagnosis, prospectiva i formació.

 • Tenint com a responsabilitat la gestió del procés de innovació tecnològica i de la seguretat de la informació, així com un catàleg de projectes i serveis permanentment actualitzat i adequat a les necessitats de la institució
 • Coordinant el desenvolupament del ERP institucional (e-UJIer@) i els treballs de millora dels sistemes d’informació que els suporten.
 • Donant suport al model educatiu i el seu finançament, així com contribuint a les accions de revisió, conceptualització i desplegament del sistema de direcció estratègica.
 • Exercint una funció de vigilància i de anàlisis, estratègic i tecnològic, per tal de detectar, conceptualitzar i caracteritzar amb sistemàtiques els nous criteris per al disseny corporatiu.
 • Organitzant formació, orientació i assessorament tan en les noves tecnologies emergents com de forma personalitzada.
 • Contribuint a la difusió de la imatge tecnològica de la Universitat en congressos, publicacions i mitjans de comunicació 

Més concretament, els principals processos que desenvolupa són les següents:

 

Planificació

 • Vigilància estratègica.
 • Disseny de criteris i sistemàtiques per a la planificació universitària.
 • Suport als plans d’estudi i a la planificació i organització acadèmica.
 • Suport a l’elaboració del pressupost de la Universitat i al pla de finançament.
 • Suport al sistema de direcció estratègica.

 

Innovació tecnòlogica

 • Prospectiva Tecnològica.
 • Planificació del marc tecnològic SI/TI i el catàleg de projectes i serveis com a eina de Govern IT de la institució.
 • La Organització del procés tecnològic i l’auditoria dels sistemes d’informació.
 • Planificació de les polítiques de seguretat i protecció de dades.
 • Vigilància tecnològica en SI/TI
 • Cerca de fons de finançament per a la innovació
 • Promoció de la imatge innovadora de la Universitat.

 

TECLAB- Laboratori d'Innovació Tecnològica

http://teclab.uji.es

 • Coordinació amb els directors de projectes institucionals en matèria de noves tecnologies.
 • Laboratori d’assajos, demostratius i de desenvolupament de noves tecnologies.
 • Col·laboració amb EEPP i projectes finals de carrera de les diferents titulacions de la universitat.
 • Col·laboració amb departaments i grups de investigació de la universitat.
 • Col·laboració amb empreses e institucions externes en el disseny de nous productes.
 • Manteniment de una forja per als projectes TIC institucionals i del repositori de solucions llicenciats com a open source.

 

Representació

Interna
 • Secretaria de la Comissió d’Estudis i Professorat. (CEP)
 • Secretaria de la Comissió de Prospectiva Tecnologica CPT)
 • Secretaria de la Comissió Tecnica de Projectes (CTP)
 • Secretaria del Consell Asesor de Administració electrònica
 • Representació en el Consell de Qualitat i en la Subcomissió del Consell de Qualitat
 • Participació en el grup per a l’elaboració de la memòria EFQM de l’UJI
 • Representació en el Consell Asesor de Software Lliure. 
Externa
 • Membre de la executiva de la sectorial TIC de la CRUE (CRUE-TIC).
 • Direcció del grup de Govern TI/SI de la CRUE-TIC y direcció fins al 2010 del grup de administració electrònica de la CRUE-TIC.
 • Membre del consoci europeu STORK (secure identity across borders linked) y coordinador del pilot 3 sobre mobilitat de estudiants del projecte europeu STORK.
 • Membre del consell del EUNIS (European University Information Systems).
 • Coordinador designat per CRUE del projecte interuniversitari EDUFIDE II finançat per el “plan avanza” del MITYC.
 • Membre de la comissió de seguiment del conveni entre el MPR y la CRUE-TIC per a la coordinació en matèria de noves tecnologies.
 • Membre de la “Comision Territorial de Estadística e Informacion Universitaria” del Ministeri de Educació y la Conselleria de educació de la GVA.

 

Premis i reconeiximents

 

Conferències, articles i presentacions

Participació al EUNIS2012

Participació al EUNIS2011

Documentació

Contacte