Unitat d'Encàrrecs, Convenis i Subvencions

20/10/2022 | GENCISUB
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

La funció de la Unitat d'Encàrrecs, Convenis i Subvencions és el seguiment del cicle de vida de les convocatòries d'ajudes i subvencions, des de la tramitació fins a la comprovació dels enviaments i pagaments a la Base de dades Nacional de Subvencions.

 

Contacte

Unitat d'encàrrecs, convenis i subvencions
gencisub@uji.es
 
9395 (Jordi Torner)
9974 (Silvia Prades)
8149 (Carmen Grifo)
 
Despatx: RS0245SD i RS246SD
Edifici d'Esports i Serveis Centrals
 
 
Informació proporcionada per: Unitat d'encàrrecs, convenis i subvencions