UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Programa de Beques Corporatives: Beques Fobesa

Programa de Beques Corporatives: Beques Fobesa

Última modificació: 02/03/2020 | Font: Fundació General de l'UJI

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i el president del Grup Gimeno, Enrique Gimeno, van renovar el conveni de col·laboració de les beques Fobesa per als estudiants de grau de l'UJI que resideixen a Benicàssim.


La Fundació General de l'UJI  continua col·laborant, al costat del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social i el Servei de Comunicació i Publicacions, en la gestió del Programa de Beques Corporatives llançat per la Universitat Jaume I. Pràcticament des dels seus inicis la Fundació General ha col·laborat en la gestió de diferents convocatòries de beques i ajudes oferides per empreses privades, institucions i fundacions.


Les beques Fobesa tenen com a objectiu promoure la formació dels estudiants de la Universitat Jaume I ,i al mateix temps, projectar les sinergies entre el teixit empresarial i la comunitat universitària; per al curs 2019-2020 van ser dotades amb un pressupost de 22.000 euros.


Els sol·licitants de les beques han de residir a la ciutat de Benicàssim amb almenys un any d'antiguitat, estar inscrits en algun grau dels impartits en l'UJI durant el curs 2019-2020, no estar en possessió de cap altre grau universitari de nivell igual o superior per al qual se sol·licita l'ajuda i haver superat almenys el 80% dels crèdits matriculats en el curs 2018-2019.

 

Informació proporcionada per: Fundació General de la Universitat Jaume I