UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Beques Corporatives: Banco Santander i Fundació Balaguer-Gonel Hermanos

Beques Corporatives: Banco Santander i Fundació Balaguer-Gonel Hermanos

Última modificació: 01/06/2020 | Font: Fundació General de l'UJI

El programa Beques Corporatives contínua amb les pròximes publicacions de les convocatòries de les beques Banco Santander, destinades als estudiants de màsters universitaris oficials, i les beques Fundació Balaguer-Gonel Hermanos, destinades als estudiants de postgrau de la provincia de Castelló.

Beques Banco Santander

La Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Fundació General de l'UJI i amb el patrocini del Banco Santander, publicarà pròximament la convocatòria d’un mínim de 30 beques per a la realització d’estudis de màsters universitaris oficials, en aquesta universitat, durant el curs acadèmic 2019/20, ajudes finançades íntegrament pel Banco Santander.

L’import individualitzat de cada beca serà, com a màxim, de 1.000 euros, que es destinaran a cobrir totalment o parcialment l’import de la matrícula del màster oficial realitzat a la Universitat Jaume I, durant el curs acadèmic 2019/20. L’import global destinat a aquestes beques serà de 30.000 euros.

 

Beques Fundació Balaguer-Gonel Hermanos

La Fundació Balaguer-Gonel Hermanos dota la quantitat de 15.000 euros per a ajudes per estudiantat matriculat en cursos de postgrau (màsters oficials, màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert/a) a la Universitat Jaume I, curs 2019/20.

L’import de cada beca s’adreçarà a cobrir totalment o parcialment l’import de la matrícula i com a màxim 1000 euros, i les persones aspirants han de ser naturals o residents a la província de Castelló. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 12 de juny.

Més informació sobre aquesta ajuda ací

 
 

 

Informació proporcionada per: Fundació General de la Universitat Jaume I