UJI

Màster en Medi Ambient

Màsters propis. Estudis de postgrau propi. Curs 2015/2016
Última modificació: 22/05/2015 | Font: CEPFC

L’empresa demana professionals formats en l’àmbit de la gestió ambiental, així com dels processos industrials, a fi de complir les seues obligacions legals en aquesta matèria, optimitzar els costos ambientals de producció i millorar la seua competitivitat i imatge per mitjà d’una adequada formulació ambiental dels seus productes i serveis.Des d’una perspectiva generalista, el màster ofereix una formació integral en els àmbits de la gestió econòmica, fiscal, legal i tècnica vinculada a temes mediambientals dels principals sectors productius i remarca en els sectors clau de l’activitat del nostre entorn socioeconòmic (ceràmica, turisme, metall, moble, etc.).

Direcció:

Guillermo Monrós Tomás. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.
Luisa Alama Sabater, Departament d’Economia. UJI.
Antonio Gallardo Izquierdo, Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. UJI.

Durada: un curs acadèmic

Modalitat: a distància

Preu: 1.700 €

Informació acadèmica

Guillermo Monrós Tomás
Telèfon: 964 728 250
monros@qio.uji.es

Informació i matrícula

Fundació Universitat Jaume I – Empresa
Silvia Membrilla
Telèfons: 964 387 209 / 964 387 222
formacion@fue.uji.es

Adreça web

www.fue.uji.es/medioambiente