UJI

Màster Sanitari en Gestió, Acreditació, Qualitat i Auditories Sanitàries

Màsters propis. Estudis de postgrau propi. Curs 2015/2016
Última modificació: 22/05/2015 | Font: CEPFC
El Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada forma part de l'Oficina d'Estudis. Més informació en: http://www.uji.es/serveis/ode