UJI

Màster Sanitari en Gestió, Acreditació, Qualitat i Auditories Sanitàries

Màsters propis. Estudis de postgrau propi. Curs 2015/2016
Última modificació: 22/05/2015 | Font: CEPFC

Els serveis sanitaris suposen una part molt important de l’economia d’un país. La Constitució espanyola reconeix el dret de la ciutadania a rebre uns serveis sanitaris de qualitat que generen satisfacció; no obstant això, hi ha molts problemes per a aconseguir aquest objectiu (la qualitat tècnica i funcional del servei, les llistes d’espera, la utilització eficient dels recursos, etc.). Un dels principals aspectes per a solucionar aquests problemes és una adequada formació del personal directiu, tant actual com potencial, de serveis sanitaris en les modernes tècniques de gestió i màrqueting aplicades a les empreses, així com en les tècniques de qualitat, auditories i acreditació. 

Direcció

Javier Sánchez García. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. UJI 
Manuel Civera Satorres. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. UJI
Juan Vicente Sánchez Andrés. Departament de Medicina. UJI

Durada: un curs acadèmic

Modalitat: semipresencial

Preu: 4.000 €

Informació i matrícula:

Fundació Universitat Jaume I – Empresa
Silvia Membrilla
Tel.: 964 387 209 / 964 387 222
formacion@fue.uji.es

Pàgina web                 
www.fue.uji.es/sanitario