UJI

Màster in Business Administration-MBA

Màsters propis. Estudis de postgrau propi. Curs 2015/2016
Última modificació: 22/05/2015 | Font: CEPFC

Aquest màster sorgeix amb l’objectiu de complementar l’oferta formativa de la Universitat Jaume I, ja que ofereix un programa docent de qualitat dissenyat per a dotar el seu alumnat dels coneixements, capacitats i habilitats gerencials necessaris per a exercir amb eficiència el seu camí professional i poder aconseguir així llocs d’alta responsabilitat o constituir empreses reeixides. És un màster d’orientació professional, especialment dissenyat per a oferir a l’alumnat una visió completa i integral del món empresarial, basada en els fonaments teòrics que regeixen el funcionament dels negocis i recolzada amb l’experiència de nombrosos professionals.

Direcció: María Ángeles Fernández Izquierdo i María Jesús Muñoz Torres. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI.

Durada: un curs acadèmic

Modalitat: semipresencial

Preu: 3.300 €

Informació acadèmica

María Ángeles Fernández Izquierdo
Tel.: 964 729 092 
afernand@uji.es

María Jesús Muñoz Torres
Telèfon: 964 728 572 
munoz@uji.es

Informació i matrícula

Fundació Universitat Jaume I – Empresa
Silvia Membrilla
Telèfon: 964 387 209 / 964 387 222
formacion@fue.uji.es

Pàgina web: www.fue.uji.es/mba