Préstec BUVAL

05/12/2023 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

L’11 de maig de 2021 els rectors i rectores de les cinc universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) han signat un conveni per a la constitució del Consorci BUVAL entre les cinc biblioteques institucionals. Aquesta cooperació permetrà compartir experiències, formació, recursos i serveis. El Préstec BUVAL posarà a disposició del Personal Docent i Investigador, del Personal d’Administració i Serveis i Estudiants de grau i postgrau, màsters i doctorands i doctorandes els fons bibliogràfics de les 5 universitats.

Condicions del servei de préstec BUVAL

► Qui pot fer ús d’aquest servei?
PDI, PTGAS i Estudiants de grau i postgrau, màsters i doctorands i doctorandes de les universitats públiques valencianes del Consorci BUVAL que prèviament hagen sol·licitat l’alta en el servei.

► Com donar-se d'alta en el servei?
El sol·licitant ha de demanar l’alta del servei en la seua biblioteca emplenant aquest formulari. Una vegada haja estat admès, rebrà un email de conformitat. A partir d’aquest moment, per a fer ús del servei haurà d’acudir presencialment i prèvia identificació (DNI, targeta universitària, etc.) a qualsevol de les biblioteques de les Universitats públiques valencianes del Consorci BUVAL.

► Com sol·licitar els préstecs dels exemplars?

Una vegada donat d’alta, dirigeix-te a la biblioteca que t’interesse utilitzar. Pots contactar prèviament amb la biblioteca que tinga el document que voleu agafar per correu electrònic.

Recomanem consultar horaris i catàlegs de les biblioteques, així com els exemplars exclosos del préstec, abans de la visita. Els catàlegs de les biblioteques són accessibles des de cadascun dels catàlegs locals. La cerca permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques universitàries, que després poden filtrar-se per institució. Consulta aquestes instruccions per a la recerca i identificació del material bibliogràfic documental.

► Quants documents i quin termini?

  • Període de préstec: 15 dies
  • Màx. exemplars: 6
  • Renovació del préstec: Si
  • Reserves: Si

Algunes biblioteques podran afegir exemplars i dies de termini.

► Condicions dels préstecs

  • L’usuari o usuària es compromet a tornar els préstecs en el termini indicat  i en la biblioteca de la universitat prestatària. Els usuaris o usuàries poden consultar en el seu “compte” del catàleg els seus préstecs desglossats per universitats. Poden filtrar tant per préstecs actius com per l’historial de préstecs.
  • Han d’identificar-se en el catàleg de la seua Universitat d’origen com ho fan habitualment.
  • Els usuaris o les usuàries poden renovar des del catàleg els seus préstecs a les altres universitats tal com ho fan amb els préstecs de la mateixa universitat, tenint en compte que les condicions de préstec no són les mateixes en la seua Universitat d’origen que en la resta.
  • Els exemplars en préstec s'hauran de retornar en el taulell de préstec obligatòriament.

► Tarifes
Aquest servei és gratuït