Préstec BUVAL

15/11/2021 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

 

L’11 de maig de 2021 els rectors i rectores de les cinc universitats públiques valencianes han signat un conveni per a la constitució del Consorci BUVAL entre les cinc biblioteques institucionals. Aquesta cooperació permetrà compartir experiències, formació, recursos i serveis. El Préstec BUVAL posarà a disposició del Personal Docent i Investigador i  del Personal d’Administració i Serveis els fons bibliogràfics de les 5 universitats.

 

Condicions del servei de préstec BUVAL

► Qui pot fer ús d’aquest servei?
PDI i PAS de les universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) que prèviament hagen sol•licitat l’alta en el servei mitjançant un missatge de correu a l'adreça: documentacio@uji.es

► Com?
El sol·licitant o sol·licitanta ha de demanar l’alta del servei en la seua biblioteca. Una vegada haja estat admés, rebrà un email de conformitat. A partir d’aquest moment, per a fer ús del servei haurà d’acudir presencialment i prèvia identificació (DNI, targeta universitària, etc) a qualsevol de les biblioteques de les Universitats públiques valencianes.
Recomanem que es consulten els horaris i catàlegs de les biblioteques, així com els exemplars exclosos del préstec, abans de la visita.

► Com sol·licitar els préstecs dels exemplars?

Durant la situació de pandèmia de la COVID-19, per tal d’utilitzar el servei de préstec BUVAL cal contactar prèviament amb la biblioteca que tinga el document que voleu agafar.

► Quants documents i quin termini?

  • Periode de préstec: 15 dies
  • Màx. exemplars: 6
  • Renovació del préstec: Si
  • Reserves: No

Algunes biblioteques podran afegir exemplars i dies de termini.

► Condicions dels préstecs

  • L’usuari o usuària es compromet a tornar els préstecs en el termini indicat  i en la biblioteca de la universitat  prestatària. Els usuaris o usuàries poden consultar en el seu “compte” del catàleg els seus préstecs desglossats per universitats. Poden filtrar tant per préstecs actius com per l’historial de préstecs.
  • Han d’identificar-se en el catàleg de la seua Universitat d’origen com ho fan habitualment.
  • Els usuaris o les usuàries poden renovar des del catàleg els seus préstecs a les altres universitats tal com ho fan amb els préstecs de la pròpia universitat, tenint en compte que les condicions de préstec no són les mateixes en la seua Universitat d’origen que en la resta.

► Tarifes
Aquest servei és gratuït