UJI

Préstec Interuniversitari Valencià PIV 5U

Última modificació: 15/01/2015 | Font: Biblioteca

En el marc del projecte de conversió a Campus d’Excel•lència Internacional “Campus Hàbitat 5U” les universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) han signat un conveni per al desenvolupament i utilització conjunta dels serveis de biblioteca.
Dins d’aquest projecte, les cinc universitats posen a disposició del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis els fons bibliogràfics de cada universitat per mitjà del servei de préstec personal denominat Préstec Interuniversitari Valencià Campus Hàbitat 5U (PIV 5U).

El préstec dels recursos bibliogràfics es realitzarà d’acord amb les condicions i procediments  que se citen en els annexos I i II del conveni marc.

Condicions del servei PIV 5U

► Qui pot fer ús d’aquest servei?
PDI i PAS de les universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) que prèviament hagen sol•licitat l’alta en el servei a través del formulari.

► Com?
El sol•licitant ha de donar-se d’alta a través de l’aplicació en cada una de les universitats en què desitge fer ús del servei de préstec personal. Una vegada haja sigut admès com a usuari en la universitat sol•licitant, rebrà un missatge de conformitat. A partir d’aquest moment ha d’acudir personalment a la biblioteca i, després d’identificar-se, podrà fer ús del servei.

Recomanem que es consulten els horaris i catàlegs de les biblioteques, així com els exemplars exclosos del préstec, abans de la visita.

L’usuari es compromet a tornar els exemplars en el termini indicat i a la universitat prestatària.

► Quants documents i quin termini?

  • Periode de préstec: 15 dies
  • Màx. exemplars: 3
  • Renovació del préstec: No
  • Reserves: No

Algunes biblioteques podran afegir exemplars i dies de termini.

► Tarifes
Aquest servei és gratuït