Recursos per a l'avaluació de la recerca

13/04/2022 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


► Agències d'avaluació:

  •  ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
  •  CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) 
  •  AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) 

     

► Recursos d'avaluació de la qualitat de les publicacions científiques: 

a. REVISTES:

  • Recursos que ofereixen l’índex d’impacte de les revistes:

o Journal Citation Report (JCR) 
o Journal Citation Report (JCR) (des de 1979 fins 1996) 
o SCimago Journal & Country Rank (SJR) 
o Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Sociales( IN-RECS)
o Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Jurídicas (IN-RECJ)
o Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Humanas (IN-RECH) 
o Factor de Impacto Potencial de las Revistas Médicas Españolas (IHCD)

  • Recursos que ofereixen criteris de qualitat de les revistes:

o Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index
Ulrichsweb
o DICE (Difusió i Qualitat Editorial de les Revistes Espanyoles d'Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques)
LATINDEX
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes)
ERIH (European Reference Index for the Humanities)
RESH (Revistes Espanyoles de Ciències Socials i Humanitats)
CARHUS Plus + (AGAUR. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
o CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)
o Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2014-2018)
Dialnet Métricas
Revistas certificadas por el sello de calidad FECYT 

 

b. LLIBRES:

o ie-CSIC (Índice de Editoriales y Editores CSIC)
Sello de Calidad en Edición Académica  (CEA-APQ)
SPI (Scholary Publishers Indicators)

 

► Recursos on consultar les cites rebudes: 

Per conèixer quantes cites ha rebut un treball publicat o un autor es poden consultar les següents bases de dades i eines:

Més informació al blog de Biblioteca UJI