Recursos per a l'avaluació de la recerca

24/01/2024 | 24/01/2024 | Biblioteca 24/01/2024 |
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


► Agències d'avaluació:

  •  ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
  •  CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) 
  •  AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) 
     

Procediment, informació i recursos per a l'avaluació de la recerca: consulteu aquesta pàgina web 

Recursos d'avaluació de la qualitat de les publicacions científiques: 

 Recursos on consultar les cites rebudes: 

Per conèixer quantes cites ha rebut un treball publicat o un autor es poden consultar les següents bases de dades i eines:

⇨ Recursos que ofereixen l’índex d’impacte de les revistes:

⇨ Recursos que ofereixen criteris de qualitat dels llibres

⇨ Recursos que ofereixen informació sobre repositoris digita d'accés obert