UJI

Com crear i gestionar la identitat digital científica

Última modificació: 25/04/2019 | Font: Biblioteca

La identitat digital científica única permet augmentar la visibilitat de les publicacions dels investigadors perquè facilita les citacions correctes i permet reunir tota la bibliografia d’un mateix autor, evitant les confusions
amb altres possibles autors homònims.

La identitat digital científica inclou tant el nom d’autor com la seua filiació
institucional o nom de la institució a la que pertany.

Es recomana triar una firma científica que identifique clarament a l’investigador i el diferencie  d’altres autors amb noms similars, seguint les recomanacions següents:  

Algunes recomanacions generals per a noms d’autor:

  • Utilitzar el nom de pila sencer, per a diferenciar-se d’ altres homònims.
  • En cas de dubte, utilitzar guions per mantindre unides les diferents paraules que formen el nom o el cognom.
  • Evitar abreviatures com Ma i les partícules: de, de la, i... o mantenir-les unides per un guió amb l’altre nom o cognom.

Forma recomanada

Utilitzar en cas de:

Exemple: Nom i cognom

Exemple: Signatura recomanada

Nom1 InicialNom2 Cognom1
Per a diferenciar de possibles homònims en cognoms poc freqüents
José Antonio Moracho
José A. Moracho
Nom Cognom1
Per a cognoms poc freqüents
María Amparo Camarero Olivas
Mariam Camarero
Nom Cognom1-Cognom 2
Per a cognoms freqüents
Juan Andrés Bort
Juan Andrés-Bort
Nom 1- Nom2 Cognom1-Cognom2
En cas de noms compostos, on el segon nom és més identificatiu
Juan Vicente Sánchez Andrés
J. Vicente Sánchez-Andrés
Nom1 InicialNom2 Cognom1-Cognom2
En cas de noms compostos, on el primer nom és més indentificatiu
Juan Vicente Sánchez Andrés
Juan V. Sánchez-Andrés
Nom Cognom1-partícula-Cognom2
En cas de partícules en els cognoms
Mario del Líbano Miralles
Mario Del-Líbano-Miralles

 

Algunes recomanacions per a la filiació institucional:

Els investigadors han d’incloure sempre la seua filiació institucional. D’aquesta forma, s’eviten confusions amb altres possibles autors homònims.

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació estableix en l’article 15j, com un deure de l’investigador utilitzar la denominació de les entitats per a les que presta serveis.

Al mateix temps, afavoreix la recopilació de la producció científica de la universitat per part de cercadors i altres instruments d’avaluació de la producció científica, millorant la visibilitat de la universitat en els rànquings d’àmbit científic.

L’ordre de la filiació ha de ser:

  • nom del grup d’investigació o departament o institut universitari  (nom complet en l’idioma original i /o acrònim, si és d’ús habitual)
  • institució (nom complet en l’idioma original i acrònim)
  • adreça postal, ciutat i país

Ex: Biofísica molecular, Departament de Física, Universitat Jaume I (UJI), Av. de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, Espanya

En el cas de centres mixtes dependents de vàries institucions és recomanable especificar el nom del centre i totes les institucions de les que depèn.

En cas que l’investigador tinga filiacions múltiples, es fan les ressenyes completes, enumerant-les. Per ex: 

Félix Hernández-Hernández 1,2

1 Departament de Química Física i Analítica, Universitat Jaume I (UJI), Av. de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, Espanya.
2 Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), Universitat Jaume I (UJI), Av. de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, Espanya.

 

Per agrupar i gestionar les diferents variants de nom d’autor utilitzades fins ara i associar cada autor amb totes les seues publicacions, es recomana que l’investigador cree el seu perfil professional en els diferents sistemes d’identificació d’autor i complemente l’apartat “Other names”.

Envia la teua firma científica a biblioteca@uji.es i la incorporarem a les teues publicacions en el Repositori UJI i en el catàleg d’autoritats.

Pots trobar més informació al nostre blog  i Prezi.